Sessió plenària extraordinària i urgent: dimarts 16 de febrer, 14.00h, Ajuntament de Finestrat

Finestrat concentra més de 40 zones verdes públiques on s’està apostant per l’ús eficient i sostenible de l’aigua
15/02/2021
L’alcalde de Finestrat presenta les conclusions de l’estudi de sorolls de l’AP7 als veïns de Terra Marina
16/02/2021

POTS SEGUIR EL PLE EN DIRECTE ACÍ

ORDRE DEL DIA

Primer.- Pronunciament del ple sobre la urgència de la sessió.

Segon.- Aprovació de l’expedient núm. 4 del pressupost prorrogat 2020 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit i crèdits extraordinaris amb càrrec al romanent de tresoreria (Exp. 540/2021).

Tercer.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de l’Ajuntament de Finestrat per a la concessió d’Ajudes Parèntesis del municipi de Finestrat en el marc del “Pla Resistir” (2021) dirigides a autònoms i microempreses l’activitat de les quals s’ha vist afectada per la pandèmia provocada pel Covid-19 (350/2021).

Quart.- Expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 13: Reguladora de la taxa per l’ocupació de terreny d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i tarimes amb finalitat lucrativa (Exp. 575/2021).