Sessió plenària extraordinària, divendres 18 de juny, 9.30 hores, Ajuntament de Finestrat

Els benjamins del CFOE Finestrat es proclamen guanyadors de la Lliga Plata
22/06/2021
Finestrat convoca una línia pionera d’ajudes municipals per al pagament d’hipoteques de l’habitatge habitual
22/06/2021

SEGUEIX EL PLE ACÍ

ORDRE DEL DIA

Únic.- Proposta de l’Alcaldia per a la concertació d’operació de crèdit en previsió de la disposició addicional 108a de l’LPGE 2021 a l’efecte de cancel·lar totalment el préstec del fons per al finançament dels pagaments a proveïdors (Exp. 1928/2021).-