Sessió plenària extraordinària: divendres 12, 9.30h. 1a planta Ajuntament Finestrat

5a victòria consecutiva de les Sènior Finestrat que segueixen líders en 1a divisió nacional
12/11/2021
Finestrat rep el guardó Iglú Verd per superar el repte de recollida selectiva d’envasos de vidre durant la campanya Banderes Verdes
12/11/2021

Segueix el ple en directe ACÍ

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- PRESA DE POSSESSIÓ, DE Sr. ÓSCAR NOVELLA GÓMEZ. DESIGNAT PER LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL, COM A REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT DE LA LLISTA ELECTORAL DEL PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPAÑOL, EN SUBSTITUCIÓ, PER RENÚNCIA, DE SRA. OLGA ABAD SOTA (EXP. 3935/2021).-

SEGON.- PROPOSTA DEL REGIDOR-DELEGAT DE FESTES, HÉCTOR BALDÓ, PROPOSANT LES DUES FESTIVITATS LOCALS QUE, AMB CARÀCTER RETRIBUÏT I NO RECUPERABLE I PEL SEU CARÀCTER TRADICIONAL, HAURAN DE CELEBRAR-SE, A FINESTRAT DURANT L’ANY VINENT 2022 (EXP. 3506/2021).-