Sessió extraordinària dimarts 15 d’octubre, 9:00 i 9:30 hores

Bases: XII Concurso Infantil de Postales Navidad
14/10/2019
La Regidoria de Joventut de Finestrat llança la campanya Esquí 2019-2020 amb 4 viatges per a totes les edats
15/10/2019

CONVOCATÒRIA (9:00h)
El senyor Juan Francisco Pérez Llorca, Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Finestrat (Alacant).
Per la present, convoca els membres de l’Ajuntament ple a la sessió extraordinària, Acta núm. 10/2019, que tindrà lloc en la casa consistorial, el pròxim dia 15 d’octubre de 2019 (dimarts), a les 09.00 hores, per a tractar els assumptes que més avall s’expressen:
Ordre del dia únic.- Sorteig per a formació de les meses electorals per a les eleccions generals convocades per al dia 10 de novembre de 2019 (Expt. 3077/2019)

 

CONVOCATÒRIA (9:30h)
El senyor Juan Francisco Pérez Llorca, Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Finestrat (Alacant).
Per la present, convoca els membres de l’Ajuntament ple a la sessió extraordinària, Acta núm. 11/2019, que tindrà lloc en la casa consistorial, el pròxim dia 15 d’octubre de 2019 (dimarts), a les 09.30 hores, per a tractar els assumptes que més avall s’expressen,

Ordre del dia
Primer.- Pronunciament del ple sobre la urgència de la sessió.
Segon.- Adhesió a l’aplicació de la mesura 3 de suport financer a les EELL aprovades per acord de CDGAE de 14 de març de 2019 i adaptació del Pla d’ajust relativa als efectes de la dita mesura (Expt. 3210/2019).