Reunió Informativa sobre les Pròximes Escoles d’Estiu a Finestrat

Finestrat celebra el Dia del Llibre en els col·legis i pels carrers del centre històric
24/04/2024
Finestrat participa a Siena en l’I Congrés Europeu del Projecte CERV. Ed.u.co sobre sostenibilitat
24/04/2024

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Finestrat convoca una reunió informativa per a explicar els criteris de baremació per a les sol·licituds d’una plaça a les Escoles d’Estiu per a menors de 0 a 3 anys que es realitza en EMUFI (Guarderia Municipal), per als xiquets entre 6 i 12 anys que tenen lloc en el CEIP Puig Campana i en el CEIP Balcó de Finestrat.

La reunió serà dimarts que ve, 30 d’abril, a les 19.00h a la Sala d’actes de la Casa de la Cultura.

Els criteris de baremació s’aplicaran en el cas d’existir més sol·licituds que places i fins a cobrir els llocs escolars existents. Entre ells es tindrà en compte als alumnes i pares empadronats a Finestrat, així com l’edat dels sol·licitants, tenint prioritat aquells que tenen menor edat.

Quant a la documentació a aportar, s’ha de tindre present els següents documents:

– Certificat d’empadronament.

– Fotocòpia del Llibre de Família (apartat pares i fills).

– Fotocòpia de la Targeta de la Seguretat Social del xiquet/a.

– Fotocòpia dels DNI, NIE, Targeta europea o Passaport dels progenitors o tutors legals.

– Certificat de l’empresa o document acreditatiu en el qual s’especifique on els progenitors o tutors legals realitzen les seues activitats laborals.

La no aportació dels documents obligatoris comportarà la pèrdua dels drets d’inscripció.

La inscripció es podrà realitzar des del 6 al 10 de Maig de 2024 per Seu Electrònica o Presencial en Registre General de l’Ajuntament de Finestrat i Extensió Administrativa de la Cala.

Gabinet de Premsa (24/04/2024)