Ordre del dia sessió plenària extraordinària: dijous 13, 10:30h

II Ruta de l’Aigua a Finestrat
12/02/2020
Finestrat rendeix tribut a un dels seus personatges més il·lustres, Ángel Pascual Devesa
13/02/2020

SEGUEIX L’ORDRE DEL DIA EN DIRECTE

Primer.- Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2020 (Exp. 3884/2019) .-

Segon.- Proposta Alcaldia per la qual s’acorda la participació de l’Ajuntament de Finestrat en la convocatòria de l’Institut Valencià de Competitivitat empresarial (IVACE) d’ajudes per a projectes d’inversió, millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020 (exp. 202/2020).-

Tercer.- DIC- 2019-0962 (3026-2019)-Finespark bungalous,S.L.- Informe tècnic sobre proposta de cànon i termini de vigència (Exp. 3026/2019).