Segueix el ple en directe: dimarts 14 de novembre, 11:30 hores

COSTA BLANCA TRAILS-Programa completo
10/11/2017
Finestrat se corona de nuevo como la catedral del trail en las carreras por montaña
13/11/2017

SEGUEIX EL PLE EN DIRECTE ACÍ: https://bit.ly/2hq7SKi

C O N V O C A T Ò R I A

EL SENYOR JUAN FRANCISCO PÉREZ LLORCA, ALCALDE DE l’EXCM. AJUNTAMENT DE FINESTRAT (ALACANT).

Per la present, convoca els membres de l’AJUNTAMENT PLE a la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, ACTA NÚM. 9/2017, que tindrà lloc en la CASA CONSISTORIAL, el pròxim dia 14 DE NOVEMBRE DE 2017 (DIMARTS), a les 11.30 HORES, per a tractar els assumptes que més avall s’expressen:

ORDRE DEL DIA

Primer.- Proposta del Grup municipal Socialista per a reduir l’Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana de l’Ajuntament de Finestrat.-

Segon.- Proposta del Grup municipal Socialista per a instar a l’empresa distribuïdora d’electricitat a invertir en la millora de la xarxa elèctrica del municipi.-

Tercer.- Proposta del grup municipal Sí Es Pot/Si Es pot Finestrat per a implantar pressupostos participatius a Finestrat.-