Mesures preventives adoptades per l’Ajuntament de Finestrat en relació al covid-19

Anul·lació agenda març Finestrat
12/03/2020
AVISO: cierre de la playa, parques, zonas de juego infantiles y área recreativa de la Font del Molí de Finestrat
14/03/2020

BAN

EL SENYOR JUAN FRANCISCO PÉREZ LLORCA, ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT (ALACANT).

En compliment de les recomanacions adoptades pel Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana com a mesures preventives per a evitar l’expansió del coronavirus COVID-19 i sent objectiu prioritari evitar el contagi i difusió de la malaltia, adopta mesures restrictives quant a instal·lacions i esdeveniments municipals que consisteixen en les següents:

Primer.AJORNAR FINS A NOU AVÍS tots els actes organitzats per l’Ajuntament de Finestrat i aquells organitzats per les entitats cíviques que es desenvolupen en els edificis i dependències municipals. L’ajornament afecta tots els actes públics i socials que es desenvolupen tant en recintes municipals tancats com a l’aire lliure.

Segon.- SUSPENDRE LES ACTIVITATS en les instal·lacions esportives municipals, tant les organitzades i impartides per l’Ajuntament de Finestrat com per qualsevol altra entitat o club esportiu municipal, els serveis esportius municipals, i procedir al tancament del Poliesportiu La Foia, que comprén el Pavelló municipal, el Gimnàs del pavelló, Camp de Futbol i Pista de Pumptrack, així com el tancament del Gimnàs de la Plaça de la Unió Europea.

Tercer.- PROCEDIR AL TANCAMENT I CESSAMENT D’ACTIVITAT en la Casa de Cultura, Biblioteca municipal, Museu, Tourist Info (Cala i Pl. Poble), Centre d’Informació Juvenil, Llar del Pensionista, Centre Social de Terramarina i Centre Multiusos de la Cala de Finestrat. Amb vista a la suspensió de les classes en els centres educatius per part de Conselleria, també queda cancel·lada l’activitat de l’EMUFI (Escola Infantil Municipal) des del dilluns, 16 de març, i fins a nou avís.

Quart.SUSPENDRE FINS A NOU AVÍS EL MERCAT AMBULANT que s’instal·la en el nucli històric del municipi.

Cinqué.– Respecte dels actes organitzats per entitats cíviques de Finestrat que no es realitzen en edificis públics, es recomana per l’Ajuntament que siguen ajornades.

Sisé.- L’atenció a la ciutadania es prestarà de forma normalitzada en l’Ajuntament i en l’Extensió administrativa de la Cala, encara que es prega que NOMÉS es faça de manera presencial quan siga estrictament necessari.

Davant d’aquesta situació de caràcter excepcional es fa necessari adoptar mesures de caràcter excepcional i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries competents.

Es continuarà informant de les novetats respecte d’això, recomanant en tot moment seguir els canals oficials de comunicació.