Les empreses que invertisquen a Finestrat i generen ocupació pagaran menys llicència d’obra

Sessió plenària ordinària: divendres 31 juliol, 9.00 hores, sala de plens Ajuntament Finestrat
30/07/2020
Finestrat suspén les seues festes patronals previstes del 21 al 24 d’agost a causa de la pandèmia del COVID-19
03/08/2020

FINESTRAT APROVA BONIFICACIONS A L’ICIO PER A FOMENTAR LA INVERSIÓ, LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ I LES OBRES DE CARÀCTER SOCIAL COM L’INSTITUT I EL CENTRE DE DIA
L’Ajuntament de Finestrat va aprovar hui en sessió plenària les bonificacions que s’aplicaran a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, conegut com l’ICIO, que aniran des del 80 al 20% segons la naturalesa de la construcció. Amb això des del consistori es pretén incentivar la inversió en la localitat en un moment de crisi soci-sanitària com el que s’està vivint a causa del COVID-19, la generació de llocs de treball i també la construcció en sòls dotacionals amb una fi social com pot ser l’institut de Secundària o la residència i el Centre de Dia.
En aquest sentit es va pronunciar l’alcalde, Juan Francisco Pérez, per a afirmar que “és una ordenança ambiciosa i molt important perquè estem donant incentius a les empreses per a continuar invertint i apostant per la nostra localitat. I, a més, posem el focus a ajudar amb la millor prestació social que hi ha en aquesta crisi soci-sanitària que és una ocupació. Per tant, aquelles empreses que invertisquen i generen llocs de treball en les obres que realitzen a Finestrat tindran bonificacions en l’ICIO”.
Les bonificacions aprovades hui en sessió plenària també contemplen rebaixes en l’impost quan es tracte de construccions en espais públics destinats a una fi social. “En aquest cas aplicarem la bonificació més elevada, del 80%, si és d’execució pública com és l’Institut de Secundària que tanta falta ens fa a Finestrat”. I si fora d’execució privada com la Residència i el Centre de Dia la bonificació serà del 50%. “Estem parlant de quantitats molt importants de bonificació sobre llicències d’obres que aconsegueixen inversions de milions d’euros. Per tant, considerem que és una mesura ambiciosa per a incentivar la inversió, la creació d’ocupació i també el respecte i la conservació del nostre medi ambient”.
POTS ESCOLTAR LES DECLARACIONS DE L’ALCALDE ACÍ

La modificació de l’ordenança núm. 5 estableix també un apartat específic que bonifica en un 70% l’ICIO per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial així com habitatges o edificis d’habitatges amb una antiguitat superior a 50 anys. A més del foment de l’ocupació i les circumstàncies socials, l’ordenança núm. 5 que regula l’ICIO contempla les circumstàncies culturals i històric artístiques. En aquests casos la bonificació serà del 50% per a obres i instal·lacions en edificis catalogats d’interés local, inclosos en el Catàleg de Béns i Espais Protegit Municipal, com BIC o BRL; del 40% sobre la resta dels edificis o locals urbanísticament protegits pel Catàleg de Béns i Espais protegits Municipal i del 20% quan les obres suposen una millora del Paisatge, Adorn i ambiental de l’obra o el seu entorn.