L’Ajuntament de Finestrat i la Comunitat de Regants “Els Molins” renoven el Conveni de col·laboració.

Inscripcions obertes per als cursos de natació i les classes d’Aiguagim a la piscina municipal de Finestrat
06/06/2023
ESCOLA D’ESTIU: Informació i Forma de pagament
07/06/2023

L’objectiu del Conveni de Col·laboració signat entre l’Ajuntament de Finestrat i la Comunitat de Regants “Els Molins” de Finestrat és millorar l’ús de les aigües que emanen de la “Font del Molí” tant per al reg de l’horta com per al proveïment de la població.

Amb aqueixa premissa el consistori aprova l’aportació de 76.451€ que representa una gran part del pressupost anual dels Regants i que és fonamental per al seu manteniment.

Igualment suposa una aportació i un compromís amb la Comunitat de Regants “Els Molins” en totes les tasques de modernització, millora i eficiència en l’ús d’aigües de regadiu.

Així mateix, l’ajuntament continuarà col·laborant perquè la Comunitat de Regants, com especifica aquest conveni, duga a terme les labors de conservació i manteniment de séquies, depòsits i basses d’aquesta Comunitat.

La Comunitat de Regants “Els Molins” és una de les entitats més antigues de Finestrat constituïda al maig de 1851 i està adscrita a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Gabinet de Premsa (07-06-2023)