L’Agència de Desenvolupament local de Finestrat informa sobre noves ajudes per als treballadors autònoms

La Concejalía de Juventud de Finestrat organiza una charla para orientar a los jóvenes sobre las becas Erasmus
21/03/2019
Finestrat acull un exercici per a posar a prova el lideratge d’executius davant de situacions de crisi
26/03/2019

Des de l’Agència de Desenvolupament local de l’Ajuntament de Finestrat informen sobre la possibilitat de sol·licitar les noves ajudes subvencionades per la Generalitat Valenciana, per a finançar els costos fixos inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), dels treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte es consideren costos fixos d’inclusió en el RETA els derivats de l’afiliació i cotització. El termini de presentació de sol·licituds serà des del 21 de març fins al 3 d’abril, ambdós inclosos, i es presentaran en el Registre electrònic de la Generalitat Valenciana, fins a les 23:59 hores de l’últim dia del termini de presentació.

Els requeriments són estar donats d’alta en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social, complir, dins de l’any natural de la resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc ininterromputs, dur a terme la seua activitat econòmica a títol lucratiu, de manera habitual, personal i directa a la Comunitat Valenciana, no comptar amb més de 9 persones treballadors contractades per compte d’un altre el dia de publicació de la convocatòria en el DOGV i tindre complits els 19 anys en la data de publicació.

Per a més informació les persones interessades poden acudir a l’Agència de Desenvolupament Local ubicada en el Viver d’Empreses de Finestrat (Av Federico García Lorca 6), a través del telèfon 966804040 o consultant la Resolució de convocatòria publicada en el DOGV núm. 8507, de 15/03/2019.

GABINET DE PREMSA (25.3.19)