Finestrat obri demà el termini de sol·licitud d’ajudes per a autònoms i microempreses

Concurs de Tik Tok al servei de la Igualtat
22/02/2021
Sessió plenària extraordinària: divendres 26 de febrer, 9:30 hores, Ajuntament de Finestrat
25/02/2021

L’AJUNTAMENT CONTINUARÀ MITIGANT ELS EFECTES D’AQUESTA CRISI AMB EL SEU PROPI PLA D’AJUDES D’1 MILIÓ€ PER A 2021

Des de l’Ajuntament de Finestrat informen que demà, 24 de febrer, obrin el termini per a sol·licitar les ajudes econòmiques del “Pla Resistir” dirigides a autònoms i microempreses afectats per les mesures de contenció de la pandèmia.

En paraules de l’alcalde, Juanfran Pérez Llorca, “demà obrim el termini de 15 dies hàbils perquè els autònoms i les microempreses de Finestrat puguen sol·licitar les ajudes destinades a pal·liar l’impacte tan negatiu d’aquesta crisi. Hem donat màxima urgència a la convocatòria perquè estem davant una situació econòmica d’emergència, amb tantes restriccions i tancaments obligats de negocis. Bé és cert que per a mi aquest Pla Resistir que impulsa la Generalitat és insuficient perquè es deixa fora a les empreses amb més de 10 empleats en una Comunitat turística com la nostra, amb milers d’hotels, restaurants o comerços amb plantilles superiors a 10 treballadors. També exclou a moltes empreses que el Decret del Consell no contempla com a sectors afectats per aquesta pandèmia com poden ser els taxis”. Cal recordar que al municipi de Finestrat li corresponen 431.655€ del “Pla Resistir”, dels quals la Generalitat aporta 269.784,375 €, la Diputació d’Alacant, 97.122,375 € (22’5%) i l’Ajuntament 64.748,25€ (15%), segons estableix el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell).

PLA D’AJUDES DE L’AJUNTAMENT: 1 milió €

Davant aquesta situació l’alcalde va anunciar que des de l’Ajuntament de Finestrat continuaran en 2021 amb el seu propi pla local d’ajudes, tal com ja van fer l’any passat: 1 milió d’euros per a pal·liar els efectes d’aquesta crisi socioeconòmica. Segons ha assegurat alcalde “considerem que després d’aquestes aportacions, l’Ajuntament ha de donar cobertura a tots aquells que no hagen pogut acollir-se a aquestes primeres ajudes. Com ja vam fer l’any passat a Finestrat, quan resolguem aquestes subvencions convocarem el nostre propi pla perquè ningú es quede fora”, ha assenyalat Juanfran Pérez Llorca.

POTS ESCOLTAR LES DECLARACIONS DE L’ALCALDE DE FINESTRAT, JUANFRAN PÉREZ, ACÍ

El Pla de l’Ajuntament consistirà en ajudes directes i indirectes per als serveis socials de Finestrat, des de les aportacions en alimentació, els PEIS o ajudes al lloguer. També es preveu les subvencions a autònoms i PIME’S, així com bonificar els rebuts de Fem i de l’IBI, i rebaixar l’impost ICIO per a empreses amb la finalitat de generar noves ocupacions.

Les ajudes d’àmbit local o les que pròximament també oferirà la Diputació Provincial d’Alacant seran compatibles amb les quals es ja es poden sol·licitar.

TERMINI I REQUISITS PLA RESISTIR

A partir de demà, 24 de febrer, podran sol·licitar aquestes ajudes els autònoms i microempreses de fins a 10 treballadors que tinguen el seu domicili fiscal a Finestrat o que presten la seua activitat comercial en el municipi; en el cas que l’exercici de l’activitat no requerisca de local o establiment obert al públic, el domicili fiscal haurà de trobar-se en la localitat de Finestrat.

Els sectors beneficiaris són principalment establiments turístics (allotjament, hostaleria, restauració i oci nocturn), activitats artístiques i d’espectacles i activitats esportives, recreatives i d’entreteniment, segons estableix la norma de la Generalitat (Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell).

Les ajudes estan dirigides a cobrir despeses corrents habituals i només es podran presentar en un únic municipi. El termini de sol·licitud del Pla resistir-Ajudes Parèntesis és de 15 dies hàbils, fins al 16 de març.

SOL·LICITUD TELEMÀTICA DE LES AJUDES

Poden realitzar la seua sol·licitud en la Seu Electrònica de l’Ajuntament, https://finestrat.sedelectronica.es.

  • Enllaç denominat “Sol·licitud subvenció per a autònoms i microempreses (PLA RESISTIR)” on es realitzarà la TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA.
  • Abans de començar la tramitació, convé que descarregue la “Fitxa de manteniment de Terceres/dades bancàries ANNEX II” i el “Compte justificatiu ANNEX III” que s’adjunten, les òmpliga i les tinga preparades, així com la resta de documentació exigida en les Bases per a la seua posterior càrrega
  • El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils

https://www.ayto-finestrat.es/wp-content/uploads/2021/02/BASES_PLAN-RESISTIR.pdf

https://www.ayto-finestrat.es/wp-content/uploads/2021/02/03aANEXO-ICodigos-actividades-beneficiarias.pdf

https://www.ayto-finestrat.es/wp-content/uploads/2021/02/03bANEXO-IIFicha-datos-bancarios.pdf

https://www.ayto-finestrat.es/wp-content/uploads/2021/02/03cANEXO-IIICuenta-justificativa.xlsx