Finestrat llança una nova línia d’AJUDES a Pimes, micropimes i Autònoms per a fer front a la CRISI ENERGÈTICA

4 noves treballadores per a l’Ajuntament de Finestrat
14/09/2022
Aquest diumenge arriba el Teatre a la Urbanització Balcón de Finestrat” amb l’obra “Quan no mira ningú” d’Esclafit Teatre
14/09/2022

LES AJUDES SÓN FINANÇADES PER LA DIPUTACIÓ D’ALACANT

Primer van ser els efectes del COVID-19, ara les conseqüències de la crisi energètica provocada per la guerra d’Ucraïna. Davant aqueixa contrarietat, l’Ajuntament de Finestrat pretén minimitzar els efectes que aquesta crisi està provocant en les xicotetes, mitjanes empreses i autònoms del municipi.

I ho farà a través d’unes ajudes llançades per la Diputació d’Alacant i la quantitat global de la qual ascendirà a 55.534 €.

Seran objecte de subvenció les següents despeses energètiques i que siguen necessaris per al funcionament del negoci.

  1. a) Energia elèctrica en període comprés entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny 2022.
  2. b) Gas en període comprés entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny 2022.
  3. c) Carburants de vehicles comercials a efectes 100% a l’activitat empresarial en període comprés entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de juny 2022.

Seran subvencionables fins a un 50% els conceptes de despesa corrent enumerats amb anterioritat, amb una quantia màxima subvencionable de fins a quatre mil euros (4.000,00.-€) per sol·licitant.

Els beneficiaris podran ser qualsevol Pime, micropime o autònom amb domicili fiscal a Finestrat.

En paraules de l’alcalde, Juanfran Pérez Llorca “continuem apostant per les ajudes a les petites i mitjanes empreses, així com als autònoms, perquè sabem que són temps complicats. Primer va ser el Covid, ara la crisi energètica, i els principals perjudicats són les empreses xicotetes. Llancem aquesta campanya, gràcies a la Diputació d’Alacant. Tenim un fons de més de 55.000€ i espere, sincerament, que servisca per a minimitzar els efectes que s’estan patint. El rebut de llum, el gas, els carburants dels vehicles comercials, qualsevol ajuda que puga reduir aqueixes factures serà ben rebuda. I en aquest cas es vaig poder subvencionar fins al 50% d’aqueixes despeses. Per tot això, anime a totes les Pimes i autònoms a presentar aquesta sol·licitud. Nosaltres, per part nostra, continuarem treballant en aquestes línies d’ajudes tan necessàries en aquests temps”.

POTS ESCOLTAR LES DECLARACIONS DE L’ALCALDE, JUANFRAN PÉREZ LLORCA, ACÍ

El termini de presentació de sol·licituds començarà aquest pròxim divendres dia 16 de setembre i finalitzarà el dia 30 de setembre tots dos inclosos. S’haurà de sol·licitar de manera telemàtica a través d’https://finestrat.sedelectronica.es

Els beneficiaris només podran presentar una única sol·licitud en l’entitat local on radique el seu domicili fiscal.

Aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió europea o d’organismes internacionals i concedits per a la mateixa finalitat prevista, excepte per a aquells que van rebre les ajudes amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic per la COVID-19 al·legant despeses de contractes de subministrament d’energia per al mateix període.