Finestrat convoca una línia pionera d’ajudes municipals per al pagament d’hipoteques de l’habitatge habitual

Sessió plenària extraordinària, divendres 18 de juny, 9.30 hores, Ajuntament de Finestrat
22/06/2021
Finestrat cancel·la el deute pendent amb l’ICO del Pla de Pagament a Proveïdors i la refinança amb una entitat privada
22/06/2021

ACCÉS A BASES DE LES AJUDES ACÍ

Des de l’Ajuntament de Finestrat han llançat una línia pionera d’ajudes per a les hipoteques d’habitatges de residència habitual. Així ha quedat aprovat aquest matí per Junta de Govern i, una vegada publicat en el BOP en els pròxims dies, s’obrirà el termini de sol·licitud que es mantindrà fins al 15 de novembre de 2021.

Com va indicar l’alcalde, Juanfran Pérez Llorca, “per primera vegada hem aprovat una línia pionera d’ajudes municipals per a ajudar als nostres veïns en el pagament de les hipoteques d’habitatges que són residència habitual. Per a això, hem destinat 100.000€ que cobriran 200€ en 2 mensualitats per als veïns de Finestrat que tenen dificultats per a pagar la hipoteca”.

Entre els requisits, la hipoteca ha de ser de l’habitatge de residència habitual, els sol·licitants hauran d’estar empadronats almenys 2 anys i no posseir un altre immoble en propietat.

Al final de la Junta de Govern, la primera autoritat local també va posar en valor el compromís del consistori de continuar fent costat a la població finestratina que s’ha vist perjudicada econòmicament per la pandèmia. “Moltes persones han perdut el seu treball, estan immersos en un ERTO o han vist reduïts els seus ingressos per les restriccions i els tancaments de negocis. Per part nostra, hem fet ja tres aportacions econòmiques a autònoms i micropimes, hem bonificat l’IBI i el fem, hem fet costat a les persones que viuen de lloguer. I ara fem un pas molt important i activem aquesta línia pionera d’ajudes perquè moltes persones viuen en cases de la seua propietat i no podien fer front al pagament de la hipoteca”.

POTS ESCOLTAR LES DECLARACIONS DE L’ALCALDE, JUANFRAN PÉREZ LLORCA, ACÍ

La quantia total destinada per l’Ajuntament a atendre aquestes ajudes municipals ascendeix a 100.000 €. La subvenció cobrirà 2 mensualitats amb una quantitat de 200€ al mes per unitat familiar resident en l’habitatge habitual. La convocatòria contempla la possibilitat d’obtindre altres dues mensualitats si una vegada abonat el primer repartiment quedara romanent de crèdit en la partida. Una vegada esgotada la quantia total destinada a aquestes ajudes, es procedirà al tancament de la convocatòria.

Qui pot sol·licitar l’ajuda?

 Aquelles persones físiques que siguen titular d’un préstec hipotecari de l’habitatge habitual i permanent que se situe en el terme municipal de Finestrat i que complisquen amb els requisits de les Bases de la Convocatòria.

 Estar empadronat a Finestrat (mínim 2 anys amb anterioritat a la data de sol·licitud).

 No posseir la persona sol·licitant o qualsevol de les quals componen la unitat de convivència cap altre habitatge en propietat o en usdefruit dins de l’àmbit nacional.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la seua publicació en el BOP (Butlletí Oficial de la Província), la qual cosa es preveu per a la setmana vinent. I finalitzarà el 15 de novembre de 2021. Només es podrà presentar una sol·licitud per persona i habitatge

Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes o mesures establides per les Administracions Públiques, organismes públics o entitats de caràcter privat i benèfiques i destinada als mateixos fins (atenció de la vulnerabilitat econòmica derivada de la crisi sanitària COVID-19), sempre que les ajudes concedides per altres entitats, en el seu conjunt, no superen la renda i despeses de subministrament de l’habitatge objecte de la subvenció

No podran ser beneficiàries de la present subvenció les persones que hagen resultat beneficiàries aquest any de les ajudes al lloguer d’habitatge habitual i permanent de Finestrat.

GABINET DE PREMSA (18.6.2021)