Finestrat aprova l’organització i el funcionament de l’Ajuntament per a la nova legislatura 2019-2023

Recepció al jove atleta de Finestrat, Javi Mayor, pel seu recent títol de Campió Autonòmic en els 3.000 metres obstacles
19/07/2019
Qualificació EXCEL·LENT: Resultats analítiques arena i aigua de la platja de la Cala de Finestrat
19/07/2019

Este matí ha tingut lloc en el consistori finestratí el ple extraordinari d’organització i funcionament de l’Ajuntament per a la nova corporació 2019-2023.
En el transcurs de la sessió va quedar aprovada la constitució dels grups polítics i de la junta de portaveus, la regulació del funcionament de les sessions plenàries (debats, intervencions i votacions), la periodicitat dels plens que se celebraran cada dos mesos i de les Juntes de Govern Local que passen a ser setmanals.

En matèria d’assignació de dedicacions i retribucions als membres de la corporació s’ha aprovat la proposta d’alcaldia segons la qual hi haurà tres dedicacions exclusives: el Primer Tinent d’Alcalde, Víctor Darío Llinares, la 2a Tinent d’Alcalde, María Llorca Llinares i el regidor, Tomás Sellés Llorca, que percebran 36.000€ euros bruts a l’any. Hi haurà 4 dedicacions parcials de l’equip de govern que cobraran 27.000€ bruts/any: Mª Dolores Viudes, Héctor Baldó, Donna Rebecca Plummer i David Alarcón. I per primera vegada en l’Ajuntament s’ha establit una retribució per dedicació parcial per als 3 regidors en l’oposició, José Alfonso Llorca, Olga Abad Sota i Mª Dolores Lloret Riera, que serà de 9.900€ bruts a l’any per a cada edil. L’alcalde, Juan Francisco Pérez, i els edils José Vicente Lloret i Nati Algado no percebran dedicació exclusiva ni parcial. En aquest cas s’ha aprovat una assignació que serà de 250 euros per assistència a plens, 150 euros per assistència a la Comissió especial de Comptes i Comissions informatives i 200€ per Junta de Govern Local. Aquesta proposta en el seu conjunt ha sigut aprovada per unanimitat dels dos grups polítics.

L’organització del consistori per a aquesta nova legislatura va incloure el nomenament dels Tinents d’Alcalde que seran, per aquest ordre, Víctor Darío Llinares, María Llorca i José Vicente Lloret Pérez. L’Alcalde, els 3 Tinents d’Alcalde i l’edil, Nati Algado, seran els components de la Junta de Govern Local.

Pel que fa a les Comissions informatives han ampliat la Comissió Especial de Comptes i, a partir d’ara, també serà informativa d’Hisenda. A més, hi haurà Comissió d’Urbanisme, Medi Ambient, Platges i Obres i Serveis Públics; Comissió de Serveis Socials, Tercera Edat, Dona i Cultura; Comissió de Festes Joventut, Esports, Modernització i Noves Tecnologies; Comissió de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Trànsit, Recursos Humans, Règim interior i Participació ciutadana; Comissió de Consum, Empresa, Mercats, Formació i Residents d’Altres Nacionalitats (ROM) i Comissió Informativa d’Educació, Sanitat i Turisme. Totes les Comissions estaran compostes per 4 edils del govern i 1 del PSPV-PSOE “i hem acordat que 3 de les 7 Comissions estaran presidides per regidors de l’oposició. Estem pendents de determinar en quines ocuparan la presidència mentres que les altres 4 seran presidides per l’Alcalde”, va indicar Juan Francisco Pérez.

Altres qüestions aprovades hui en ple ha sigut el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats com el Consorci Provincial de Bombers on l’Ajuntament estarà representat per Mª Dolores Viudes, edil de Seguretat; en el Consorci d’Aigües estarà l’Alcalde, Juan Francisco Pérez i en la Comunitat de Regants “Els Molinos”, el regidor José Vicente Lloret Pérez. També ha quedat aprovat un lloc eventual de Direcció del Gabinet d’Alcaldia i assessor jurídic per a aquesta legislatura.

Finalment, han retut comptes de l’acta d’arqueig extraordinari de l’Ajuntament de Finestrat amb un saldo superior als 6 milions €.

GABINET DE PREMSA (11.07.19)