Concierto de la Rondalla Cordes i Veus Font del Molí