Equip de Govern

Juan Francisco
Pérez Llorca

Alcalde-President


Competències:
• Ocupament

Victor Darío
Llinares Lloret

1º Tinent d'Alcalde


Competències:
• Patrimoni
• Urbanisme

María
Llorca Llinares

2º Tinent d'Alcalde


Competències:
• Dona i Igualtat
• Benestar Social i Tercera Edat
• Jutjat de Pau

José Vicente
Lloret Pérez

3º Tinent d'Alcalde


Competències:
• Contratació
• Hisenda
• Recursos Humans
• Obres y Projectes

Mª Dolores Viudes
Cardoso


Competències:
• Educació
• Seguretat Ciutadana, Movilitat y Tránsit

Héctor Baldó
Cordero


Competències:
• Portaveu del Govern
• Cultura
• Festes
• Fons Europeus

Tomás Gaspar
Sellés Llorca


Competències:
• Neteja viària, Manteniment i Alumbrat públic, Parcs i Jardins
• Cementeri
• Párquing Municipal

Donna Rebecca
Plummer


Compètencies:
• Turisme
• Consum, Empresa i Mercats
• Formació
• Residents d'altres nacionalitats