Constituït el Comité que dissenyarà el Pla intern d’Igualtat per a l’Ajuntament de Finestrat

Finestrat suspén les seues festes patronals previstes del 21 al 24 d’agost a causa de la pandèmia del COVID-19
03/08/2020
Finestrat organitza una excursió en motos d’aigua per al 12 d’agost, Dia Internacional de la Joventut
03/08/2020

L’Ajuntament de Finestrat continua fent passos ferms en compliment del seu compromís amb la promoció de la Igualtat d’oportunitats entre dones i homes. L’últim exemple és la constitució del comité que dissenyarà el Pla intern d’Igualtat per a la plantilla del propi consistori. Aquest comité està compost, de manera paritària, pel Primer Tinent d’Alcalde i regidor de Recursos Humans, Víctor Darío Llinares, l’edil d’Igualtat, María Llorca, la Tècnica d’aquesta àrea, Myriam Lloret i, en representació dels treballadors, Nieves Sáiz Tojo, Abel Villar Martínez i Juan David García López. De la mateixa manera en aquest Comité es va establir l’assistència per part de Kalmas Gestió Empresarial per a l’elaboració del Pla d’Igualtat.
En paraules de la regidora titular de l’àrea, María Llorca, “continuem avançant en matèria d’Igualtat i després de presentar el Pla Municipal el mes de març passat ara ens vam centrar en el nostre Ajuntament per a ser els primers a donar exemple com a institució. Per a això, hem constituït el Comité que s’encarregarà del disseny del Pla d’Igualtat per a la nostra administració. Començarem amb el diagnòstic de la situació de partida. I, seguidament, es confeccionarà el programa de mesures que hem d’abordar per a garantir la igualtat efectiva entre treballadors i treballadores”. La regidora va posar l’accent en el compromís del govern local de promoure la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes. “Per això, aquest Pla passa al primer pla de la nostra política de Recursos humans i a això destinarem els materials i l’equip humà necessari amb la finalitat d’activar totes les accions que garantisquen la igualtat d’oportunitats per a tots”.
POTS ESCOLTAR LES DECLARACIONS DE LA REGIDORA, MARÍA LLORCA, ACÍ

Entre les funcions que desenvoluparà aquest Comité està l’anàlisi de les dades en àrees com l’accés a l’ocupació, la formació i promoció, classificació professional, retribucions, conciliació de vida personal, laboral i familiar, discriminació per raó de sexe o per circumstàncies com l’embaràs i la maternitat.
En la Constitució del Comité també van acordar l’aprovació del Reglament que els proporcionarà els instruments bàsics per a identificar possibles situacions de discriminació o desigualtat en l’àmbit laboral. “En tot cas, aquest Pla ens donarà les eines per a actuar i ser exemplars en matèria d’Igualtat”.
GABINET DE PREMSA 3.8.2020)