Calendari Escolar i Tramitació de Matrícules de 2 anys i 3 anys en els col·legis de Finestrat

El jove atleta de Finestrat, Pablo Morales López, es va proclamar Subcampió d’Espanya Sub-18 en 800 metres llisos
06/04/2022
Programa Actes litúrgics Setmana Santa Finestrat
07/04/2022

Ací us deixem un resum de la xarrada informativa que va impartir el nostre tècnic d’Educació, Ángel Lloret, sobre el Calendari Escolar i Tramitació de Matrícules de 2 anys i 3 anys en els col·legis de Finestrat.

CALENDARI D’ADMISSIÓ D’ALUMNES 2022/2023

Del 26 d’Abril al 4 de Maig.- Presentació de sol·licituds

Del 5 a l’11 de Maig.- Baremació de les sol·licituds

El 19 de Maig.- Publicació de les llistes provisionals

Fins al 23 de Maig.- Reclamacions mitjançant mitjans electrònics

El 3 de Juny.- Publicació de les llistes definitives

Del 3 al 21 de Juny.- Formalització de la matrícula TELEMÀTICA

Del 22 de Juny al 6 de Juliol.- Formalització de la matrícula PRESENCIAL

PROCÉS DE MATRÍCULA.

Als xiquets se’ls barema sobre la base d’uns criteris de baremació com tindre germans en el centre educatiu, residir o treballar en el municipi, etc.

Després de passar pel procés de llistats provisionals i definitius, es formalitza la matrícula en el centre que se t’haja assignat o telemàticament o presencialment.

PLACES

El CEIP Balcó de Finestrat ofereix 18 places per a l’aula de 2 anys i 30 per a 3 anys

El CEIP Puig Campana ofereix 18 places per a l’aula de 2 anys i 13 per a 3 anys.

També es poden matricular en altres cursos que tinguen vacants. En cas de tindre vacants cobertes en un centre se’ls assigna a l’altre.

La previsió de nous alumnes per a aquests dos cursos és de 160 xiquets empadronats a Finestrat.

ES TÉ DRET DE PLAÇA EDUCATIVA A FINESTRAT SEMPRE QUE S’ESTIGA EMPADRONAT O ES TINGA DOMICILI LABORAL.

XIQUETS UCRAÏNESOS

Els xiquets Ucraïnesos s’estan escolaritzant com més prompte millor en el centre que sol·liciten sempre que existisca plaça vacant. En cas contrari se’ls assigna plaça en l’altre centre. JA TENIM DIVERSOS CURSOS PLENS. A més se’ls estan realitzant certificats de situació de refugiat des de Serveis Socials per a així tindre el menjador gratuït, sobre la base de les indicacions de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.

SISTEMES LINGÜÍSTICS.

Tots dos centres compten amb PROGRAMES PLURILINGÜES on el major percentatge d’assignatures s’imparteixen en valencià.

El Col·legi Balcó de Finestrat fa uns anys començava en infantil en castellà com a llengua vehicular, però amb la implantació dels programes plurilingües aquesta situació s’ha modificat i els alumnes tenen com a llengua vehicular principal el valencià.

BUS

Es gestiona en el centre amb la formalització de la matrícula.

El CEIP Puig Campana no compta amb transport col·lectiu (BUS)

El CEIP Balcó de Finestrat compta amb dos busos.

També existeixen les ajudes individualitzes.

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • Es tramitarà de manera electrònica (TELEMATRICULA.ÉS). Aquelles persones que no compten amb Mitjans electrònics podran acudir al CENTRE EDUCATIU en el qual se sol·licite la plaça en primera opció.
 • Serà necessària una CLAU D’ADMISSIÓ per a poder realitzar totes les gestions referides a tot el procés d’admissió, tant per a la sol·licitud, reclamacions com a formalització.
 • En cas de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci o situacions anàlogues, s’hauran de marcar les caselles habilitades a aquest efecte. Així doncs, s’haurà d’aportar la signatura del progenitor que no realitze la sol·licitud en el moment de formalitzar-la.

Cada persona realitzarà UNA SOLA SOL·LICITUD. Aquesta sol·licitud comptarà amb una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.

 • No serà necessari aportar la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades en el moment de la sol·licitud.
 • Els diferents llistats i resultats es comunicaran mitjançant la SEU ELECTRÒNICA DE CEICE.
 • Els sol·licitants podran utilitzar els següents sistemes de verificació d’identitat:
 • Certificat Digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV).
 • Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.
 • eDNI, amb el seu respectiu lector.
 • DNI i IDESP (s’haurà d’acceptar la comprovació del Ministeri de l’Interior).
 • NIE i IXESP (s’haurà d’acceptar la comprovació del Ministeri de l’Interior).
 • Les persones que només posseïsquen Passaport hauran d’acudir al centre per a realitzar la sol·licitud.

EL CENTRE EDUCATIU PODRÀ SOL·LICITAR LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES CIRCUMSTÀNCIES EN EL MOMENT DE LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA.