Butlletí Serveis Tècnics i Obres en execució Finestrat: abril, maig i juny 2019

Segueix en marxa la gimcana “Descobreix Finestrat” pels carrers del nucli històric tradicional
25/07/2019
Qualificació EXCEL·LENT: Resultats analítiques arena i aigua de la platja de la Cala de Finestrat
26/07/2019

En compliment del compromís adquirit per l’alcalde, Juan Francisco Pérez, de transparència i accés a la informació publiquem el butlletí mensual amb tots els treballs realitzats en relació a neteja, jardineria, serveis tècnics i obres en execució durant el mes d’abril, maig i juny de 2019.

 

NUCLI HISTÒRIC

 

PARC FONT DE CARRÈ:

Reforçar tela asfàltica de la pèrgola dels jocs infantils.

 

PLAÇA DEL POBLE (Oficina Turisme):

Recol·locar sòcol caigut.

 

 

C/ FIGUERETES

Revisar els bases dels fanals oxidades per rovells dels gossos.

 

PARC CARRER SERRA CORTINA

Retirar romers i plantar lantana rèptil.

Repassar bancs (escatar i pintar).

 

AV. BENIDORM:

Recol·locar bol·lard en el pas de vianants del CEIP Puig Campana.

 

ROTONDA -CV-767 LICITADA AL PÀRQUING:

Recol·locar rastell solt.

 

 

C/ CARNISSERIA:

Instal·lar bol·lards en la zona de reculada de l’edifici.

 

AUDITORI CASTELL

Reposar peixos de l’escala de l’escenari.

 

AV. BENIDORM

Reparar senyal viari de “Prohibit aparcar” (trencada per la base).

 

 

C/SALA I FONDO:

Canviar bol·lards trencats.

 

PLAÇA UNIÓ EUROPEA:

Desmuntar engrunsadores del parc infantil per a obra del mur de maçoneria.

 

PARC FONT DE CARRÈ:

Instal·lar Senyal de Prohibit circular (en el pàrquing).

 

AUDITORI CASTELL

Retirar pintades de panells de la ruta “Descobreix Finestrat”.

 

CAMÍ DE REIS

Reparar tapa de  registre encreuament c/ Figueretes amb Camí de Reis i  Av.Benidorm.

 

AV.RAVAL:

Reparar rasa asfalt.

 

 

 

 CALA

C/ ALTEA:

Reparar voreres.

Col·locar l’espill tràfic.

 

AV. MARINA BAIXA:

Reparar arqueta de fanal afonada.

Revisar paviment des d’extensió administrativa fins a c/Relleu.

 

C/ TORRE DE LES MAÇANES

Reposar barana.

 

ESCALES ÁNFORA:

Reparar dos escalons.

 

C/XALÒ

Reparar senyal tombada de càrrega i descàrrega.

 

FRONTAL DE LA PLATJA:

Portar 6 Tancs blaus.

 

C/BENIARRÉS

Condicionar eixida d’aigües pluvials.

 

AV. MARINA BAIXA, 15:

Recol·locar un senyal de pàrquing motos.

 

PASSEIG FRONTAL DE LA PLATJA

-Col·locar passarel·la de fusta a la platja.

-Instal·lar els pals dels banderes de socorrisme i Bandera Blava.

-Reparar asfalt.

-Habilitar places per a moto en front de la platja, junt Punt de Turisme.

 

 

OBRES DE CANALITZACIÓ DEL  BARRANCO DE LA  CALA I REURBANITZACIÓ AV. MARINA BAIXA.

 

 

 

URBANITZACIONS BALCÓ DE FINESTRAT:

 

Av. MADRID – C/ JAÉN:

Girar el senyal de prohibit per a augmentar la seua visibilitat des de l’entrada per Av. Madrid.

 

C/ CÒRDOVA:

Eliminar línies d’estacionament per gual.

 

C/OVIEDO:

Col·locar senyal de direcció obligatòria a l’eixida de la urbanització.

 

 

AV. BARCELONA – AV. MADRID – C/ LLEÓ:

Labors de desbrossament i retirada d’herbes en les voreres per a millorar el trànsit de vianants.

 

AV. SEVILLA + C/ GRAN CANÀRIA:

Retirar contenidors de residus sòlids orgànics.

 

 SERRA CORTINA

AV. EUROPA – PLAÇA BONN:

Reparar forat front la caseta de seguretat.

 

 

C/ VIENA:

Reparar arqueta alçada de la vorera.

 

C/  AMSTERDAM-LONDRES:

Recol·locar senyal tombada en rotonda.

 

 

C/ PARAGUAI:

Retirar runa.

 

TERRA MARINA:

C/ VENEÇUELA (tram entre C/ Perú i Av. Camí de l’Alfàs): reposar tapes de sanejament i arquetes d’enllumenat

AV. COSTA BLANCA: Eliminar línies d’estacionament per gual.

CENTRE SOCIAL

 

ZONA ESPORTIVA TERRA MARINA:

Reparar la xarxa dels porteries.

CENTRE SOCIAL TERRA MARINA:

Pintar porta d’entrada i neteges.

 

OBRES DE REGENERACIÓ DE LES ROTONDES D’ACCÉS I LA ROTONDA INTERIOR DE LA URBANITZACIÓ TERRA MARINA I AVINGUDA AMÈRICA.

 

 

 

BULEVARD

 

AV. PAÍS VALENCIÀ:

Reparar tapa de reg  rota.

 

ROTONDA CARREFOUR:

Recol·locar senyal de Passeig de Vianants tombada.

 

AV. PICASSO

Reparar clot en la vorera.

 

ROTONDA CARREFOUR

-Canviar la ubicació del senyal de rotonda.

 

OBRES DE MODERNITZACIÓ I EMBELLIMENT DEL BULEVARD DE FINESTRAT (INSTAL·LACIÓ DE FIBRA ÒPTICA, SISTEMA DE CAMBRES VIGILÀNCIA, REGENERACIÓ DE TALUSSOS I ZONES VERDES, ROTONDES, MILLORA DE LA CIRCULACIÓ I ACCESSIBILITAT, ETC).

 

 

PARTIDES RURALS I VIALS ACCÉS A BARRANQUET DES DE RAMAL DE LOIX: Reposar cadena i cadenat.

 

CAMÍ ASSEGADOR:

Retirar les pedres de les últimes pluges dels laterals per a evitar la congestió dels sobreeixidors de la carretera.

 

PLA DE VILA:

Reparar clots.

 

Part. LA FOIA:

Instal·lar espill de visibilitat de tràfic.

 

NETEGES FONT DEL MOLÏ:

Reposar maneta d’accés al WC de senyores

 

FONT DEL MOLÍ:

Recol·locar panell d’informació de la Font del Molí.

 

PART. LES HORTETES:

Reparar mur pedra ‘protectora’

 

Part. LES HORTETES  i RAVAL:

Recol·locar cartell del nom de la partida.

 

 

 

 

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

AJUNTAMENT:

-Retocar la pintura de les parets en totes les plantes.

-Recol·locar sòcol en zona recepció i en corredor Informàtica.

-Reparar frontissa armari planta 2.

-Substituir llum fosa en planta baixa.

-Condicionar departament Secretaria en Planta 1.

-Reposar llum del lavabo de les dones en la planta baixa.

-Netejar les plaques de gual que hi ha en la segona planta.

-Moure surera i posar límit a porta en despatx planta 3.

-Reparar llum emergència en 2a planta (WC).

-Reparar ventilador en WC Policia.

-Repintar despatx 3a planta i greixar cadira.

 

 

EXTENSIÓ ADMINISTRATIVA CALA:

-Reparar porta que no tanca bé.

 

 

TURISME CALA:

-Revisar sistema de tancament de la porta principal.

-Revisar caragol solt del tendal en Punt de la platja.

-Instal·lar assecador de mans en el lavabo

-Recol·locar sòcols solts

 

 

CASA CULTURA

-Sala Jove: canviar sistema apagat de llums en neteges.

-Reparar tros caigut en sostre del quart de les escales.

-Reparar armaris cuina (3a edat).

 

PISCINA:

Retirar les reixetes de la neteja.

 

VIVER D’EMRPESAS

Recol·locar placa de metacrilat de la fatxada.

 

PÀRQUING MUNICIPAL:

-Instal·lar senyal obligatori junt amb la caseta de control per a evitar que els cotxes isquen en direcció contrària.

-Retirar pintades del mur d’accés.

-WC: Reparar polsadors de llum, reposar papereres i pintar sostres.

 

 

MUSEU ETNOLÒGIC:

Retirar pintades.

 

 

AULA DE PINTURA:

-Habilitar Campus Pintura en Centre de Formació del Bulevard.

 

 

CENTRE JUVENIL:

-Canviar panys, canviar maneta i posar vidre.

-Reparar porta emergència posterior.

-Retirar una taula.

-Col·locar les saboneres.

-Recol·locar estor.

 

CENTRE FORMACIÓ BULEVARD (Neuler)

-Instal·lar assecador de mans en en el lavabo

-Habilitar Campus d’Art:  condicionar zona exterior, jardins, pati interior, neteja diària.

 

 

 

      CENTRES EDUCATIUS CEIP “PUIG CAMPANA”:

-Desembossar pila cuina.

-Col·locar cartells de ‘GOSSOS NO’.

-Revisar porta corredissa infantil.

-Canviar la presa d’internet de la biblioteca.

-Reparar tapa d’electricitat.

-Reparar pany en el corredor de la planta baixa i apegar xapa de corredor.

-Reparar clavill d’una aula de la 2a planta.

-Reparar una estanteria en el quart de neteja.

 

 

CEIP “BALCÓ DE FINESTRAT”:

-Retirar males herbes dels patis.

-Arreglar la zona de les oliveres.

-Preparar hort per a plantar.

-Revisar un arbre del pati d’infantil.

-Omplir clots del pati.

-Col·locar templet, taules, connexions d’aigua, cadires, ombres i connexió d’aigua per a castells.

 

EMUFI (Escola Infantil Municipal Finestrat)

-Reparar cantó de l’entrada superior (al costat del tendal).

-Tapar una jardinera.

-Revisar porta corredissa de despatx.

-Substituir paviment de rampa discapacitats per taulell antilliscant.

-Reparar barana en jardí.

 

 

 

MONTAJE EVENTOS MERCAT GASTRONÒMIC I TRADICIONAL

-Instal·lar pancartes a la Cala i a la Fonteta.

-Netejar i netejar tots els carrers del poble i en especial els carrers del mercat en el matí previ al muntatge.

-Disposar d’una persona de neteja durant les 2 jornades del mercat per a qualsevol imprevist (retirar excrements de les oques, etc).

-Retirar bosses de fem de les papereres del mercat cada matí i a primera hora de la vesprada.

-Col·locació d’adorns per tot el recorregut del mercat

-Col·locació de punts de llum.

-Instal·lar 4 llocs Ajuntament.

-Recol·lectar lavanda i romer per a decoració.

-Emmoquetar entrada de l’Ajuntament.

-Col·locar plàstic per a evitar taques.

-Habilitar logística per a la Comissió de Festes: punts de llum, barres, botellers, nevera, taules de plàstic, taules metàl·liques, parament, contenidors, etc…)

-Col·locar poals de metall com papereres vestits amb sacs de tela marró.

-Col·locar tres carros expositors de color negre en el mercat.

-Col·locació de les pancartes de dins del mercat per a indicar ubicacions als visitants.

-Col·locar tanques grogues en Carrer Sant Vicent, Encreuament de la Fonteta, pujada al pàrquing, rotonda davall del poble, i carrer Major.

-Portar gespa artificial.

 

 

25 ANIVERSARI POLICIA LOCAL

-Habilitar taules, cadires i tanques blaus

 

DIA DE L’ERETA

-Habilitar 7 tanques, 7 trípodes, barres, equips de música, connexió de llum, contenidors, taules…

-Traslladar a Sala Jove a causa del temps:

 

CAMPIONAT DE FUTBOL

-5 taules grans,  50 cadires, megafonia, equip de música, 8 papereres i 8 tanques.

 

FESTA “LA GRAN CAGÀ”

-Pintar línies, habilitar barres, botellers, 30 taules de plàstic, 2 packs de cadires, equip de música, micro i contenidores

 

ELECCIONS GENERALS:

-Muntatge meses electorals

-Neteja Plaça Unió Europea.

 

 

CARTA POBLA i BALCONADES

-Instal·lar quadres Escola Puig Campana Art en balcons.

-Col·locar el pendó de la Casa de Cultura en la paret de l’església.

-Habilitar un punt de llum.

-Retirar testos i bancs

-Col·locar cadires, faristols i seients per a la banda de música, instruments, templet, accés, faldó negre i disposar dos operaris aqueix dia.

 

NIT DE SANT JOAN

-Habilitar escenari.

-Cobrir llavapeus front escenari.

-Habilitar mànega per a palissa.

-Dispositiu especial de neteja de bon matí.

 

SUCAR MIG ANY

-30 Taules, 120 cadires, 4 contenidors, 4 Poals per a fem, bosses de fem, templet i punt de llum.

 

 

ALTRES PANELL BÚSTIES 735 ANIVERSARI:

Reparar una pota del panell

 

SALA ASSAJOS MÚSICA:

-Portar matalafets

 

 

ESGLÉSIA:

-Reposar les llums foses en altar Major.

-Reposar una llum en l’Ermita.

-Setmana Santa: pujar les camines de majors i xicotets a l’església.

-Tarimes per a concert de l’Agrupació Coral Finestrat.

-Retirar les fustes que es van usar en el Corpus.

 

CENTRE BTT:

Pujar expositor de Turisme.

 

 

CLAUSURA CURS EMUFI

Transport dels bancs del CEIP Puig Campana i de la Biblioteca al saló d’actes.

 

 

SERVEIS SOCIALS:

Arreplegar cadira de rodes i llit articulada en

C/ Sierra Cortina.

 

FUMIGAR MORRUT ROIG

FUMIGAR AMB HERBICIDA

 

BANC D’ALIMENTS ALACANT

-Arreplegar i distribuir material entre Càritas Cala Finestrat i poble.

 

  NETEJA DE MERCAT AMBULANT (Carrer l’Hort)

 

 
  NETEJA DIÀRIA I MANTENIMENT DE LA PLATJA

 

 
  ARREPLEGADA D’EFECTES: telefonar 24 hores abans a la línia gratuïta 900 87 88 70 (de 8:00 a 14:30 hores)

 

 
  NETEJA DIÀRIA DE LES VIES PÚBLIQUES

 

 

_clau=registre_

_numalts=2_

_txtdu=registre_

_txtpro=registre_

_alt1=1.registre [inscribir // grabar imágenes o sonidos]_

_alt2=2.escorcolle [examinar minuciosamente para encontrar algo]_

_error=_

_npretro=2_

_clau=Av.Benidorm_

_numalts=0_

_txtdu=Av.Benidorm_

_txtpro=Av.Benidorm_

_error=_

_npretro=0_

_clau=AV.RAVAL_

_numalts=0_

_txtdu=AV.RAVAL_

_txtpro=AV.RAVAL_

_error=_

_npretro=0_

_clau=CALA_

_numalts=4_

_txtdu=CALA_

_txtpro=CALA_

_alt1=1.CALA [ensenada pequeña]_

_alt2=2.LLIRI D’AIGUA [planta acuática]_

_alt3=3.TAST [cata, prueba]_

_alt4=4.SENTINA [parte de un barco]_

_error=_

_npretro=4_

_clau=OBRES_

_numalts=2_

_txtdu=OBRES_

_txtpro=OBRES_

_alt1=1.OBRES [realizar una acción, actuar // producir un efecto]_

_alt2=2.ESTIGUES [hallarse una cosa en poder de alguien]_

_error=_

_npretro=1_

_clau=BARRANCO_

_numalts=2_

_txtdu=BARRANCO_

_txtpro=BARRANCO_

_alt1=1.BARRANCO [nombre propio]_

_alt2=2.BARRANC [nombre común]_

_error=_

_npretro=0_

_clau=CALA_

_numalts=4_

_txtdu=CALA_

_txtpro=CALA_

_alt1=1.CALA [ensenada pequeña]_

_alt2=2.LLIRI D’AIGUA [planta acuática]_

_alt3=3.TAST [cata, prueba]_

_alt4=4.SENTINA [parte de un barco]_

_error=_

_npretro=4_

_clau=SIERRA_

_numalts=2_

_txtdu=SIERRA_

_txtpro=SIERRA_

_alt1=1.SIERRA [nombre propio]_

_alt2=2.SERRA [nombre común]_

_error=_

_npretro=0_

_clau=AMSTERDAM-LONDRES_

_numalts=0_

_txtdu=AMSTERDAM-LONDRES_

_txtpro=AMSTERDAM-LONDRES_

_error=_

_npretro=0_

_clau=OBRES_

_numalts=2_

_txtdu=OBRES_

_txtpro=OBRES_

_alt1=1.OBRES [realizar una acción, actuar // producir un efecto]_

_alt2=2.ESTIGUES [hallarse una cosa en poder de alguien]_

_error=_

_npretro=1_

_clau=rota_

_numalts=2_

_txtdu=rota_

_txtpro=rota_

_alt1=1.rota [presente de indicativo de ‘rotar’]_

_alt2=2.trencada [participio de ‘trencar’]_

_error=_

_npretro=1_

_clau=OBRES_

_numalts=2_

_txtdu=OBRES_

_txtpro=OBRES_

_alt1=1.OBRES [realizar una acción, actuar // producir un efecto]_

_alt2=2.ESTIGUES [hallarse una cosa en poder de alguien]_

_error=_

_npretro=1_