Butlletí tasques serveis tècnics i obres en execució: Juliol 2018

El nucli històric de Finestrat va viure ahir una jornada multitudinària amb motiu del “Dia de les Paelles”
20/08/2018
Informe analítiques platja Finestrat estat arena i aigua: QUALIFICACIÓ EXCEL·LENT
20/08/2018

En compliment del compromís adquirit per l’alcalde, Juan Francisco Pérez, de transparència i accés a la informació publiquem el butlletí mensual amb tots els treballs realitzats en relació a neteja, jardineria, reparacions i muntatge d’esdeveniments realitzades per les brigades de serveis tècnics durant el mes de juliol, a més de les obres en execució.

NUCLI HISTÒRIC PARC DEL CASTELL

-Reforçar barana.

-Reparar aixeta WC.

-Reforçar tendals Auditori del Castell.

 

C/FIGUERETES

Retirar cables d’enllumenat de fatxada a mitat de carrer.

 

C/SANT CRISTÒFOL

Reparar llosa solta del paviment.

 

 

C/ HOSTAL-ESCALES PARC FONT DE CARRÈ

Retirar bol·lards.

 

Dispositiu esdeveniment local “FigueretesFest”

Habilitar tarimes, tancs, trípodes i connexió elèctrica.

 

Dispositiu esdeveniment Festa de la Cervesa

Habilitar taules, cadires, mòduls de barra, punt de llum, equip de música, papereres, bosses de fem, tancs i repintar línies tauler “cagà de la burra”.  

 

 

Dispositiu especial esdeveniments culturals “Sensacions d’Estiu”

 

-Sainet (21 juliol, Auditori del Castell): 2 treballadors amb dúmper; repàs de neteja de l’Auditori, WCs i entorn; I preparar coixins seients.

 

-Jazz en l’Ermita (28 juliol): 2 treballadors amb dumper; repàs de neteja del Castell; habilitar taules redons, cadires i tarimes d’escenari.

 

Concert de la Rondalla (29 juliol, Plaça del Poble): 2 treballadors amb el camió; muntatge del templet, muntatge d’escala d’accés a l’escenari; faldó del templet; habilitar cadires, faristols per a músics, tarimes i focus per a il·luminar la plaça; i instal·lar penge de Finestrat;

 

CALA

PARC INFANTIL PLATJA:

-Recol·locar corda caiguda.

-Omplir amb arena la base dels jocs per a evitar caigudes dels menors.

 

PASSEIG SORIGUERET

Reposar pal de la bandera i comprovar fonamentació.

 

AVINGUDA MARINA BAIXA

Podar oliveres (zona front extensió administrativa).

Reparar clots en calçada (frontal platja).

 

PLAÇA DE l’ANTIC EDIFICI ÀMFORA

Retirar cartell dels obres de recuperació del solar.

 

LLOC DE SOCORRISME (CRUZ ROJA)

Col·locar cortina

 

Dispositiu especial esdeveniments culturals “Sensacions d’Estiu”

Trobada de la Cançó de la Mar (14 juliol): portar testos i bancs; neteja de la plaça amb hidro; muntatge d’escenari; dos treballadors amb camió; disposar cadires, tancs blaus; portar la imatge de la Mare de Déu del Carme i els camines de la Coral; habilitar faristol per a presentació de l’esdeveniment; òrgan de la Llar; tarimes per a la Coral, assentisc del piano, tarima del mestre, faldó del templet, botelles d’aigua; habilitar escales en cada lateral de l’escenari; habilitar calaixos de fuet forrats per a licitar als tarimes.

 

Tribut a Camilo Sesto (15 juliol): dos treballadors amb el camió; habilitar cadires i faldó del templet.

 

Teatre infantil “Els 3 porquets” (22 juliol): treballador amb el camió; muntatge de templet amb escala d’accés lateral; faldó per a cobrir frontal del  escenari; i habilitar cadires.

 

Barranc Cala

Obres de canalització del barranc per a reduir els revingudes quan plou torrencialment.

Fase II (impulsades dónes de l’Ajuntament a través de l’acord amb Hidraqua)

 

URBANITZACIONS

Balcó de Finestrat

Instal·lació d’ombres en el parc infantil, habilitar taules per a berenador i treballs previs per a instal·lar font d’aigua potable.

 

Terra Marina

Obres d’implantació del gas natural (Nedgia Gas).

 

Sierra Cortina

C/ Roma: passar línia elèctrica de l’enllumenat públic.

 

 

BULEVARD

Av. MIGUEL HERNÁNDEZ  i RAFAEL ALBERTI

Netejar herbés de les voreres, retirar fem i desembossar el desaigüe de pluvials.

 

C/CANTÀBRIA

Portar grafiti en senyal ‘Direcció Alacant’.

Revisar senyal pas vianants (va cantar Renault).

Desbrossar i arreglar la parcel·la municipal.

 

C/ CASTELLÓ

Retallar arbre que invadeix la vorera.

 

C/ ALACANT

Recol·locar peixos de cautxú del ressalt.

 

Av. PAÍS VALENCIÀ – C/CASTELLÓ:

Disposar senyals vials verticals segons indicacions Policia Local.

 

PARTIDES RURALS

Part. RACÓ BOSUNA

Recol·locar panell de bústies.

 

CAMÍ ALMASSIL:

Desbrossar cunetes

 

ESPORTS

CAMPO DE FÚTBOL “LA FOIA”

Trabajos de renovación del césped artificial (ejecutados desde la Diputación de Alicante)

 

PISCINA MUNICIPAL:

Instalar alcachofas en las duchas.

 

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

AJUNTAMENT

-Revisar marcs de la porta del Jutjat de Pau.

-Recol·locar lleixes en despatx de Contractació.

-Canviar un focus del despatx 2a planta Urbanisme.

-Reparar tubs fluorescents de Registre d’Entrada.

-Reparar porta WC 2a planta.

 

CENTRE DE FORMACIÓ DEL BULEVARD (antic “Barquillero)

Retallar els fulls de les palmeres.

 

ALTRES

CONSULTORI METGE (carrer Serra Cortina)

Reposar sabonera WC

 

Vials: obres de renovació de l’asfaltat en la carretera de competència provincial CV-767 des de la rotonda d’accés a Golf Baa fins Avinguda Picasso (rotonda Norauto).

Executades des de la Diputació d’Alacant.

 

Desdoblament vial CV-767 en tram des de la intersecció amb Av. Amèrica (rotonda de les cabres) fins a la rotonda de Golf Baa: condicionament de la vorera, mitjana formigonada i carril bici.

Executat des de la Diputació d’Alacant.

 

Condicionament tendal en pati de l’Escola Infantil Municipal

 

NETEJA DIÀRIA DE LES VIES PÚBLIQUES

NETEJA DE MERCAT (Carrer L’Hort)

NETEJA DIÀRIA I MANTENIMENT DE LA PLATJA

 

ARREPLEGADA D’EFECTES: telefonar 24 hores abans a la línia gratuïta 900 87 88 70 (de 8:00 a 14:30 hores)