Butlletí Serveis Tècnics i obres en execució: Agost 2018

Comença al Viver d’Empreses de Finestrat el curs bàsic d’anglés amb totes les places ocupades
24/09/2018
Seguix endavant la campanya “Per un Finestrat + net, lliure d’excrements canins”
25/09/2018

En compliment del compromís adquirit per l’alcalde, Juan Francisco Pérez, de transparència i accés a la informació publiquem el butlletí mensual amb tots els treballs realitzats en relació a neteja, jardineria, obres i serveis tècnics durant el mes d’agost:

NUCLI HISTÒRIC Parc del Castell

Esbrossar i condicionar els accessos

Carrer Serra Cortina

Retallar arbres front EMUFI (Escola Infantil Municipal Finestrat)

Netejar parcel·la municipal.

C/L’Hort

Retirar macetero que envaix entrada a local privat.

Greixar pivots nous i revisar-los tots.

C/Major

Reparar paviments vorera i entrada a l’Ajuntament

C/Sant Bertomeu

Podar palmera

Parcel·la depòsit cotxes

Podar garrofera

Av. Benidorm

Recol·locar senyal que ha perdut una subjecció.

C/Nou

Substituir tanca groga per dues tanques blaves de plàstic.

C/Fonteta

Reposar ressalte (Guàrdia Civil)

Dispositiu especial esdeveniments culturals “Sensacions d’Estiu”:

-Gala lírica de “Camerata Aitana” (4 agost, Plaça Unió Europea): 2 treballadors a les 18:00h; muntatge d’escenari de 10 x 8 i tela / faldó; 1 escala en la part posterior; instal·lació d’un quadre de llum en la part posterior de l’escenari; col·locació de les cadires; tanques blaves; repàs de neteja de tota la plaça (especialment zona de l’obra de la cuina).

-Teatre infantil itinerant (5 agost, calles centre històric): col·locació de tanques en les zones del recorregut d’aquest.

-Concerte música valenciana “Soca en arrel” (11 agost, *Plaça del Poble): 2 treballadors a les 18:00h; muntatge d’escenari; muntatge d’escala d’accés en lateral; instal·lació de cadires.

-Teatre “Viu esperant l’amor” (12 agost, Auditori El Castell): 2 operaris; habilitar butaques blaves.

-Concerte clausura “Sensacions d’Estiu” (15 agost, Auditori del Castell): 2 treballadors amb el dúmper a les 16.00 hores; neteja de tot l’auditori i voltants; habilitar els seients de color blau; pujar cadires, faristols i instruments per a la banda de música del Centre Musical Puig Campana; habilitar 6 tarimes amb els seus faldons, botelles d’aigua i equip de so.

Dispositiu especial previ a les festes patronals:

-Habilitar tanques, trípodes i senyals viaris de “Adreça prohibida” en diversos carrers del centre històric (zona baixa Carrer Penya, Font de Carrè, encreuament Puig Campana i Benidorm; Sant Vicent; esplanada del pàrquing; vorera Avinguda Benidorm…etc).

-“Dia de la Pilota” (18 agost, carrer Fonteta)

Habilitar 60 cadires i muntar barres.

-“Dia del Paelles” (19 agost, Plaça del *Poble): habilitar poals de fem metàl·lics; 2 Contenidors; estendre lona per al sòl; muntar la barra, carpa plegable i presa de llum per a la Comissió de Festes.

-Mascletàs: 60 tanques en la Plaça de la Unió Europea i palets d’arena tant en aquesta plaça com al Parc Font de Carrè.

-Sala Jove: 5 contenidors, 8 papereres, borses de fem verds, muntatge de punt de llum de la carpa de la Comissió, habilitar escala per a instal·lar banderetes.

-Església Sant Bertomeu: baixar al patró, portar les andes, decorar arcs de la porta d’entrada a l’església i l’ermita; reformar cavallets per a ofrena flors, revisar llums.

-Ermita del Castell:

Fabricar i col·locar mosquiteras als costats de l’Altar.

Substituir llum fosa

 

CALA Passeig del Mar

Repintar línia groga i instal·lar senyal “Prohibit aparcar”

Av. Marina Baixa

-Recol·locar espill de trànsit (a l’altura d’edifici Hanníbal).

-Fer rampa accés persones discapacitades al costat del Parc de les Ones

-Reparar pivot d’àrea per als vianants.

C/ Relleu

Desmuntar sujetacontenidors

C/ Torre dels Maçanes

Desmuntar sujetacontenidors (2)

Dispositiu especial tornejos Voley Platja

(14 i 15 agost):

-Muntatge de 9 camps complets, taulell de resultats, 2 carpes, 4 taulers grans, 25 cadires, llum per als dos camps centrals, mànegues, dutxes, papereres, podis, cadires d’àrbitre principal, taules de 2n àrbitre, 25 tanques per a delimitar *accesoso i graderies.

Barranco Cala

Obres de canalització del barranc per a reduir les avingudes d’aigua quan plou torrencialment.

Fase II (impulsades des de l’Ajuntament a través de l’acord amb Hidraqua)

 

URBANITZACIONS Balcó de Finestrat

Col·locar font al parc infantil i fer arqueta amb degotejos

Terra Marina

-Esbrossar i condicionar accessos a la urbanització.

-Dispositiu muntatge teatre infantil (1 setembre): punt de llum, cadires, 1 operari + furgoneta.

-Asfaltat viaris públics de l’interior de la urbanització i renovació de la senyalització horitzontal.

Golf Bahía

-Esbrossar zones verdes.

 

 

BULEVAR C/Ausias March

Podar arbre que envaix accés de vehicles a taller.

Av. Picasso

Traslladar senyal d’entrada gasolinera (McDonalds)

Avda, País Valencià

Recol·locar senyal de prohibit estacionar i parar.

C/ Gandia

Retallar palmeres i oliveres que entorpixen el pas de vehicles i autobusos.

Parcel·la pròxima a autopista: retranquear cadena d’entrada de camions.

CENTROS EDUCATIVOS  CEIP “PUIG CAMPANA”

– Pintar i arreglar els bancs del pati

– Revisar gronxadors i porteries

Condicionament de la nova aula de 2-3 anys:

– Neteja i repintat d’aules.

– Preparar tanca de fusta per a separació de patis

– Instal·lar gespa artificial en zona del pati

 

CEIP “BALCÓ DE FINESTRAT”

– Muntar i instal·lar dues prestatgeries en bany infantil.

– Instal·lació de penjadors en els corredors en les dues plantes del col·legi.

– Recol·locar taulells en bany

– Pintar formes de colors en pati a baix.

– Reparar i pintar diverses zones  en exterior del col·legi.

 

ESPORTS CAMPO DE FUTBOL “LA FOIA”

Treballs de renovació de la gespa artificial (executats des de la Diputació d’Alacant)

 

 

 

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS Ajuntament

-Reposar bombeta en despatx Policia.

Centre Formació Bulevard (Barquillero)

Desmuntar elements del Campus d’Art d’Estiu

Aparcament municipal

– Revisar urinaris emboçats.

– Recol·locar reixeta/respirador A les escales/pèrgola

– Revisar fluorescents en la planta -1

 

NETEJA DIÀRIA DE LES VIES PÚBLIQUES
NETEJA DE MERCAT  (Carrer L’Hort)
NETEJA DIÀRIA I MANTENIMENT DE LA PLATJA

 

RECOLLIDA D’ESTRIS: cridar 24 hores abans a la línia gratuïta 900 87 88 70 (de 8.00 a 14.30 hores)