Les funcions del departament d'Urbanisme són la realització de projectes, memòries valorades i instruments de planejament i gestió urbanística municipal; informes urbanístics, llicències d'obres, parcel·lació, llicències d'ocupació d'immobles; disciplina urbanística; llicències ambientals; d'obertura; venda ambulant; mercats, a més de totes aquelles actuacions dirigides a millorar les condicions ambientals en el terme municipal de Finestrat.

Per a consultes específiques amb els tècnics municipals, és necessari sol·licitar cita prèvia telefonant a l'Ajuntament 96 587 81 00.


Horari d'atenció al públic

  • 9:00 - 14:00h

Documents disponibles per a descarregar: