Padró i cens

El departament del Padró Municipal i Estadística és l'encarregat de realitzar l'arreplegada de dades de registres d'altes i baixes, canvis de domicilis i altres incidències del padró d'habitants així com la seua codificació, gravació, consulta de dades i actualització permanent..

Per a empadronar-se en el municipi de Finestrat és necessari personar-se en el mateix Ajuntament on se'ls tramitarà esta gestió..
Com a documentació haurà de presentar:

• Escriptura de propietat de la vivenda o contracte de lloguer
• DNI /Passaport o NIE

Horari d´atenció

  • 8:00 - 15:00h
  • 8:00 - 14:00h