Educació


El departament d'Educació és el responsable de fomentar aquest àmbit en les seues diverses facetes, programant, dissenyant i gestionant determinades activitats escolars i extraescolars.
Entre les seues diferents funcions, Educació posa a disposició dels ciutadans un complet programa d'activitats destinat a completar la formació dels xiquets/as del municipi, així com dels adults.

Des del punt de vista de gestió, aquest departament coordina la firma de convenis amb entitats educatives públiques o privades; realitza el suport administratiu i de gestió de les actuacions que realitza el Consell Escolar municipal; coordina el manteniment dels col·legis públics i l'Escola Infantil, així com els empleats municipals allí adscrits.

La Regidoria d'Educació també es coordina amb les AMPAS (Associació de Mares i Pares d'Alumnes) per a l'organització de distintes activitats, tallers, festes, conferències, excursions, etc.

Cursos

Curs d'anglés per a adults
- Dilluns i dimecres de 9:00 a 14:00 hores, en l'Aula anexa a l'Oficina de Turisme de La Cala.
- Dimarts i dijous de 9:00 a 14:00 hores. (Ceentre Juvenil)
Curs d'espanyol RON
- Dilluns i dimecres de 9:00 a 14:00 hores, en l'Aula anexa a l'Oficina de Turisme de La Cala.
- Dimarts i dijous de 9:00 a 14:00 hores. (Ceentre Juvenil)
Classes de suport escolar
Dilluns a dimecres, de 15:30 a 20:30 hores. (Centre Juvenil)

Escola d'estiu

En vista de facilitar la conciliació de la vida laboral i la vida familiar l'Ajuntament de Finestrat organitza cada any l'Escola d'Estiu Municipal. Un servei que es presta durant el mes de juliol amb un ampli programa d'activitats entorn de la temàtica triada.
En aquesta escola tots els xiquets, des de 3 anys, podran gaudir de nombrosos jocs, excursions, tallers, natació i la resta d'activitats lúdiques, a més de beneficiar-se del servei que l'Ajuntament posa a disposició de tots els pares durant l'època estival.