Comerç

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Qui som

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor és un servei que ofereix la Regidoria de Comerç i Participació ciutadana de l'Ajuntament de Finestrat a fi de prestar atenció directa i gratuïta a tots els ciutadans mitjançant:
• L'orientació a l'hora de sol·licitar informació sobre els problemes que puguen afectar-los com a consumidors.
• L'anàlisi i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions.

Qui pot utilitzar aquest servei

Totes les persones físiques o jurídiques que compren o utilitzen com a destinataris finals béns, productes, serveis, activitats o funcions, siga quina siga la natura pública o privada, individual o col·lectiva dels que els produïxen, faciliten, subministren o expedeixen.
No tenen la consideració de consumidors finals els que, sense constituir-se en destinataris finals, compren, emmagatzemen, utilitzen o consumisquen béns o serveis a fi d'integrar-los en una transacció comercial.

Com reclamar

El consumidor haurà de formular la consulta o reclamació de forma detallada, així com indicar sempre de forma concreta i clara, què és el que sol·licita.
A més, haurà d'aportar com a mínim la documentació següent:
• Dades personals, que incloguen nom, cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica i fax del consumidor, entre altres.
• Dades de l'empresa o establiment objecte de la reclamació, entre els que s'han d'indicar el nom comercial, la raó social, el domicili i el telèfon.
• Documentació relativa al cas. S'han d'aportar tiquets, factures, pressuposts, documents contractuals, rebuts i inclús informació publicitària.
Per a les empreses, l'OMIC facilita els fulls de reclamacions que qualsevol establiment públic ha de tindre a disposició del client com a consumidor.
PDF Instància OMIC

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres, de 8:00 a 14:00 hores, al Viver d'Empreses (Av. Federico García Lorca, 6, Bulevard comercial).
Tel: 966804040
Adreça electrònica: adl@finestrat.org

OBERTURES

Per a sol·licitar llicències d´obertura d´establiments i activitats, pot dirigir-se al departament d´Obertures, situat en la 2a planta del consistori, o enviar un correu electrònic a l’adreça: apascual@finestrat.org.