Aigua i Sanejament


Per a donar-se d'alta del servei d'aigua potable i sanejament és necessari contactar amb HIDRAQUA, empresa concessionària del servei a Finestrat.

Telèfon d'atenció al públic: 902 250 270
Telèfon d'atenció d'avaries:  900 101 270

Horaris d'atenció al públic:
- Dilluns, de 08.00 a 11.00 hores, a l'Ajuntament de Finestrat (Plaça de l’Ajuntament, 1)
- Dilluns, de 11:30 a 14:00 hores, a l'extensió administrativa de la Cala (avinguda Marina Baixa, 29)

ABASTIMENT

L'aigua que consumeix el municipi de Finestrat procedeix del Consorci d'Aigües de la Marina Baixa, del brollador de la Font del Molí i del pou l'Alfarella, en proporcions variables, en funció de l'època de l'any i de les disponibilitats del Consorci i nivells de l'aqüífer de l'Alfarella i el de la Font del Molí.
L'aigua que subministra el Consorci d'Aigües de la Marina Baixa, al qual pertany l'Ajuntament de Finestrat com a membre de ple dret, procedeix de l'embassament de Guadalest i de l'Amadorio. En cas de pertinaç sequera o emergència, l'aigua se subministraria des del transvasament Rabassa-Amadorio.
L'abastiment de Finestrat disposa de sis depòsits d'emmagatzematge, a través dels quals s’abasteix al municipi. La zona de la Cala de Finestrat que rep l'aigua del Consorci d'Aigües de la Marina Baixa, s’abasteix dels depòsits sitis en el c/Amsterdam (urbanització Residencial Serra Cortina), que al seu torn alimenten al depòsit de la urbanització Terramarina. La zona del poble rep l'aigua de la Font del Molí i s’abasteix del depòsit del Molí. Finalment, l'aigua procedent del Pou de l'Alfarella alimenta mitjançant una conducció de 150 mm el depòsit de Serra Cortina, i aquest al depòsit de la partida l'Alhambra.