Ordre del dia sessió plenària extraordinària dilluns 21 de desembre, 9.00 hores, Ajuntament de Finestrat

Finestrat aposta pels espais verds a l’aire lliure amb l’obertura de l’àrea recreativa de la Font del Molí
21/12/2020
El Pare Noel visitarà la Cala de Finestrat aquest dimecres 23 i els Reis d’Orient estaran al centre històric el 5 de gener
21/12/2020

SEGUEIX EL PLE EN DIRECTE ACÍ

Ordre del dia

PRIMER.- APROVACIÓ SOL·LICITUD BONIFICACIÓ QUOTA IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO) PER CONCÓRRER CIRCUMSTÀNCIES DE CARÀCTER SOCIAL, EXPEDIENT INSTAT PER POSTIGO CONSERVACIÓN MEDIO AMBIENTE,S.L. SOBRE CONTRUCCIÓN D’UNA RESIDÈNCIA DE MAJORS I CENTRE DE DIA, EN C/ REI LLUÍS I, SECTOR 13 DE FINESTRAT (EXP.- 2668/2020).-

SEGON.- PROPOSTA DE LA REGIDORA-DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT EN LA QUAL MANIFESTA LA VOLUNTAT DE L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT QUE S’INICIEN ELS TRÀMITS DE L’EXPEDIENT DE CONSTITUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS QUE ESTARIA INTEGRADA PELS MUNICIPIS DE FINESTRAT, ORXETA, RELLEU I SELLA (EXP.- 4134/2020).-