día

03/04/2019

Segueix el ple en directe: sessió plenària ordinària dimarts 2 d’abril, 9:30 hores

Primer.- Lectura i aprovació, si és procedent, de les actes de les sessions anteriors: Acta núm. 11/2018 sessió ordinària de 29 de novembre de 2018, Acta […]
05/04/2018

Orden del día pleno: jueves 5 de abril, 12:00 horas, salón de plenos Ayuntamiento de Finestrat

Sigue el pleno en directo por Internet aquí  ORDEN DEL DÍA  Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores: Acta nº […]