Segueix en directe la sessió plenària extraordinària: dilluns 29 d’abril, 13:30 hores

Els infantils del CFUE inestrat es van proclamar Subcampions del Torneig de Futbol de Setmana Santa
29/04/2019
Comencen els treballs en la mitjana de la CV-767 que uneix la Cala amb el bulevard i les urbanitzacions de Finestrat
30/04/2019

Orde del dia sessió plenària extraordinària: dilluns 29 abril, 13:30 hores

Primer.- Sorteig per a formació de les meses electorals per a les Eleccions locals i al Parlament Europeu convocades per al dia 26 de maig de 2019 (Expte. 1558/2018).-

Segon.- Aprovació de l’expedient núm. 2 del pressupost 2019 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdits finançats amb el romanent líquid de tresoreria per a gastos generals procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 (Expte- 1146/2019).-

Tercer.- Proposta de l’Alcaldia per a aprovar l’expedient de rectificació de l’inventari de béns i drets pertanyents a l’Ajuntament de Finestrat (Expte. 317/2019).-