Segueix el ple en directe: sessió plenària ordinària dimarts 2 d’abril, 9:30 hores

L’alcalde va rebre al jove pilotari de Finestrat i Campió de la Coupe Champions de Llargues, Rafa Ferrer
03/04/2019
Joventut organitza el taller “Popcow” per a desenvolupar el talent dels jóvens emprenedors i impulsar la seua creativitat
03/04/2019

Primer.- Lectura i aprovació, si és procedent, de les actes de les sessions anteriors: Acta núm. 11/2018 sessió ordinària de 29 de novembre de 2018, Acta núm. 12/2018 sessió extraordinària de 15 de desembre de 2018, Acta núm. 1/2019 sessió ordinària de 31 de gener de 2019 i Acta núm. 2/2019 sessió extraordinària de 21 de febrer de 2019.-

Segon.- Sorteig per a formació de les meses electorals per a les Eleccions generals i autonòmiques convocades per al dia 28 d’abril de 2019 (Expt. 607/2019).-

Tercer.- Proposta al ple del regidor delegat de seguretat ciutadana. Proposa la iniciació del procediment de concessió de la Cruz amb distintiu blanc a l’agent de la Policia local el Sr. Mario Sellés Savall. d’acord amb el que preveu el Decret 124/2013 de 20 setembre, de la Generalitat Valenciana (Expt. 365/2019).-

Quart.- Proposta de la regidora-delegada de cultura per a aprovar la sol·licitud d’adhesió d’AVIVA Finestrat a la Xarxa pública de Serveis Lingüístics valencians (Expt. 754/2019).-

Cinqué.- Proposta de l’alcaldia per a delimitar i proposar l’emplaçament per a llançar focs artificials en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal perquè siguen inclosos en el registre d’emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics (Expt. 967/2019).-

Sisé.- Proposta de l’alcaldia per a aprovar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Finestrat a la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana als Premis Princesa d’Astúries (Expt. 996/2019).-

Seté.- Proposta de l’Alcaldia per a l’atorgament pel ple de l’Ajuntament del Premi Carta Pobla de Finestrat al Centre Musical Puig Campana (Expt. 971/2019).-

Huité.- Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.-

Nové.- Precs i preguntes-